Zalety i wady tynkowania maszynowego


tynk

Tynkowanie maszynowe wykonuje się na dwa sposoby: albo za pomocą pistoletu natryskowego, który rozpyla zaprawę na ścianę, albo za pomocą automatycznego systemu tynkarskiego, który nakłada zaprawę na ścianę za pomocą kielni. Tynkowanie maszynowe stosuje się do wykonywania tynków zgrubnych i szlachetnych, jastrychów i wyrównywania podłóg.

Przy stosowaniu urządzeń natryskowych ważne jest, aby dysza i wąż były trzymane pod odpowiednim kątem, aby uniknąć spływania. Podczas maszynowego nakładania tynku wszystkie powierzchnie muszą być wilgotne. Jakość tynkowania maszynowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ściany, przygotowanie powierzchni i właściwości materiału. Wyniki zostały porównane z tynkowaniem ręcznym.

Polecamy: tynki maszynowe Kraków – firma budowlana LitBud

Wyniki badań pokazują, że tynk maszynowy dobrze przylega do wszystkich rodzajów wewnętrznych ścian murowanych. Tynki nakładane maszynowo generują jednak więcej pęknięć niż tynki nakładane ręcznie ze względu na skurcz (skurcz suchy i skurcz plastyczny). Pęknięcia te są cienkie, ale liczne i widoczne dla oka. Problem ten można ograniczyć, jeśli zawartość wody (lub stosunek wodno-cementowy) będzie mniejsza niż 0,5, a zawartość cementu większa niż 400 kg/m3.

Proces

Tynk nakłada się na ścianę w warstwie o grubości 10-15 mm. Grubość powłoki można kontrolować za pomocą przymiaru. Po wyschnięciu powierzchnię traktuje się roztworem kleju (1:1 woda/klej) i nakłada kolejną warstwę tynku o grubości 10-15 mm.

Powłoki wykończeniowe wykonane w dwóch warstwach, z przerwą między nimi, w zależności od temperatury i wilgotności, zwykle 2-3 dni. Łączna grubość warstwy wykończeniowej tynku nie powinna przekraczać 15 mm. W celu uzyskania gładkiej powierzchni, tynkowanie przeprowadza się w dwóch etapach: pierwszym – podstawowym, a następnie – dekoracyjnym lub wykończeniowym.

Zalety i wady tynkowania maszynowego

Główną zaletą tynkowania maszynowego jest zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów robocizny przy pracach wykończeniowych. Tynkowanie maszynowe pozwala na wykonywanie operacji z dużą prędkością i bezproblemowe uzyskiwanie powłok o wysokiej jakości. Jednak są też wady:

maszyna wymaga energii elektrycznej;

proces wymaga doświadczenia od mistrza;

wysokiej jakości powierzchnie wymagają dokładnego przygotowania;

po zakończeniu pracy minie trochę czasu, zanim będzie można rozpocząć malowanie lub klejenie tapet;

podczas pracy musisz chronić meble przed zanieczyszczeniem;

sama maszyna wymaga konserwacji i zakupu materiałów eksploatacyjnych