Sprowadzanie ciała z zagranicy. Jak przebiega ten trudny proces, oraz na co zwrócić uwagę?Międzynarodowy transport zwłok, dostępny jest, niemal na terenie całego świata. Choć proces ten, jest trochę skomplikowany, i bardzo czasochłonny, dzięki doświadczeniu, oraz wiedzy, sprowadzenie ciała z zagranicy, nie musi być trudne i wywierać dodatkowych, przykrych doświadczeń.
Nasza firma, już od wielu lat, zajmuje się organizacją transportu prochów, szczątek i ciała. Proces ten, odbywa się za pośrednictwem specjalnie przygotowanych samochodów, wyposażony między innymi, w specjalne, metalowy blat, umożliwiający transport ciała do Polski. Jak zorganizować transport ciała?

Sprowadzanie zwłok z zagranicy (polecamy epitafium-przewozy.pl) . Jak przebiega proces?

Nasza firma, w trosce o bliskich osoby zmarłej, oferuje Państwu trzy metody transportu, droga lądową, morską oraz lotniczą. W zależności od wybranego środka transportu, oraz kraju, w jakim znajduje się ciało, ceny znacząco różnią się, a czas usługi, może być krótszy lub dłuższy . Aby transport mógł się odbyć, konieczne jest, skompletowanie niezbędnych dokumentów. Należy do nich miedzy innymi akt zgonu, karta zgonu, oświadczenie, że zmarły nie chorował na choroby zakaźne, oraz między innymi, pozwolenie na wydanie ciała, bez którego, transport nie będzie możliwy. Dokumenty te, może dostarczyć rodzina, po kontakcie z konsulem lub ambasadą, lub upoważnić naszych pracowników, którzy w imieniu bliskich, wystąpią o wydanie niezbędnych dokumentów. To rozwiązanie, pozwala przyspieszyć całą procedurę, oraz zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych pozwoleń.

Sprowadzenie ciała. Jak wygląda odebranie ciała i jego transport?

Nasi pracownicy, po skompletowaniu wszelakich dokumentów, niezbędnych do wydania ciała, kontaktują się z odpowiednim zakładem pogrzebowym lub kostnicą, w której znajduje się ciało, lub prochy osoby zmarłej. Po wydaniu, zobowiązani są, do przygotowania zmarłej osoby do transportu. W razie konieczności, doświadczeni pracownicy, oferują również pomoc po przewożeniu ciała. W imieniu Państwa, kontaktujemy się z wybranym zakładem pogrzebowym, w celu przygotowania osoby zmarłej do ceremonii pogrzebowej.
Transport ciała z zagranicy, wymaga posiadania specjalnych karawanów, pozwoleń i dokumentów. Bardzo ważna jest wiedza, odnośnie załatwiania spraw urzędowych, oraz umiejętny transport. Ze względu na trudności, oraz czas, jaki należy przeznaczyć na transport bliskiej osoby, ceny za usługę różnią się. Średni koszt usługi, wynosi około 10000 zł.
kto może zgłosić się z prośbą, o sprowadzenie ciała do kraju?
Osoba, która zdecyduje się na sprowadzenie ciała, bierze na siebie również odpowiedzialność zorganizowania ceremonii pogrzebowej. O wydanie i transport osoby, może ubiegać się najbliższa rodzina- małżonek/a, dzieci, rodzeństwo i rodzice. Jeśli zmarła osoba, była w nieformalnym związku, to osoba ta, może ubiegać się o wydanie ciała dopiero w przypadku, gdy najbliższa rodzina, nie żyje, lub nie wyraża chęci sprowadzenia ciała.
Transport ciała, to trudna procedura, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonej firmy, posiadającej wieloletnie doświadczenie, by uniknąć przykrych sytuacji, które mogą spowolnić transport ciała .