Kotwy gruntowe – opis, rodzaje, wykorzystanie


kotwy gruntowe - titan

Budownictwo to dziedzina, która wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań. Jedną z technik wykorzystywaną w budownictwie jest odpowiednie przygotowanie gruntu pod budowlę, niekiedy wzmocnienie go i utwardzenie.

Kotwy gruntowe

Przy tego rodzaju zadaniach wykorzystywane są różnego rodzaje elementy i materiały, a wśród nich kotwy gruntowe. Czym są kotwy gruntowe? Jakie można wyróżnić rodzaje kotew? Gdzie znajdują one zastosowanie? Jakie są znane metody wykonywania kotew gruntowych?

Kotwy gruntowe to elementy, które przenoszą siły rozciągające na nośną warstwę gruntu. Są częścią konstrukcyjną stosowana do mocowania jednolitego. Ich zadaniem jest przede wszystkim wzmacnianie ścian, jak również stabilizacja, usztywnienie i podpora budynku.

Rodzaje kotew gruntowych

Kotwy to elementy wśród, których można wyróżnić dwa rodzaje produktów.  Pierwszym z nich są kotwy tymczasowe, których eksploatacja nie przekracza 2 lat. Wykorzystywane do tymczasowego i krótkotrwałego podtrzymywania ścian, jak również przenoszenia sił na poszczególnych etapach budowy. Drugim rodzajem kotew są kotwy stałe – eksploatacja powyżej 2 lat. Element ten składa się z buławy, cięgna i zakotwienia. Wykorzystywana jest do podtrzymywania ścian trwałych, stabilizacji skarb, zboczy, itp.

Zastosowanie kotew gruntowych

Kotwy można stosować w wielu branżach i podczas różnorodnych prac budowlanych. W szczególności znajdują one zastosowanie w konstrukcjach takich jak:
– nabrzeża portowe,
– wzmocnienie skarp, urwisk,
– obudowy głębokich okopów,
– podtrzymywania ścian dużych konstrukcji, itp.
Metody wykonywania kotew gruntowych.
Kotwy wykonywane są z różnego rodzaju materiałów. Stosowanie ich zależne jest od warunków gruntowych, a do zabudowy stosowane różne systemy wiercenia:
– samowiercące,
– linowe lub prętowe.